1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC DEVERO IMPEX SRL, prin intermediul magazinului virtual www.roddson.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător - societatea comerciala SC DEVERO IMPEX SRL, având sediul social în Stoenesti, nr. 25A, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J29/606/1996, CUI 8363117.

Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă - un document electronic sau conversație telefonică ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice

b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

c. Termeni și condiții

Daca Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VÂNZĂTORULUI

a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

b. Informațiile prezentate pe site-ul Vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii , cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Întregul conținut al roddson.ro este protejat conform legii dreptului de autor și a legilor privind dreptul la proprietate intelectuală și industrială. Conținutul acestui website (text, grafică, logo, iconuri, imagini) sunt proprietatea SC DEVERO IMPEX SRL și cad sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparțin acestora, și sunt reproduse cu acceptul lor.

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Pentru a raporta orice problemă legată de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne scrieți la adresa [email protected]6. TERMENE PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.7. FACTURARE - PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.8. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

a. Livrare

Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau cu mijloace proprii.

b. Transport - Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile exclusiv pe teritoriul județului Bihor.9. ACCEPTARE

Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în termen de 10 zile lucrătoare, Vânzătorul fiind obligat să-i returneze acestuia suma plătită, la cerere, în termen de maximum 30 de zile.10. POLITICA DE RETUR

Conform legislației în vigoare, dreptul de retragere este aplicabil doar clienților persoane fizice.

Conform Ordonantei de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile calendaristice începând cu ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, sau ambalaj deschis.

Rambursarea sumei achitate:

Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data informării SC DEVERO IMPEX SRL de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract.

SC DEVERO IMPEX SRL va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat, în cazul în care SC DEVERO IMPEX SRL nu s-a oferit să recupereze el însuși produsul (se va lua data cea mai recentă).11. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.roddson.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de termen de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferat la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.13. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.14. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.